BİOSPEEDY
SPİNREACT
BİOSYSTEMS
BİOJECT
AESKU
VİRCELL
GRİFOLS
<
BİOSPEEDY
SPİNREACT
BİOSYSTEMS
BİOJECT
AESKU
VİRCELL
GRİFOLS
Bio-Speedy SARS Cov-2 PCR KİTLERİ

Bio-Speedy SARS Cov-2 PCR KİTLERİ


Pdf Eklenmemiştir

Ürün Resimleri
Hakkında

COVID-19 Testleri

     Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu Koronavirüsü 2 (SARS-CoV-2) yeni ve hızla yayılan bir insan beta koronavirüsüdür. İlk olarak Wuhan'da tanımlanan ve neden olduğu hastalığa Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19) adı verilen SARS-CoV-2 enfeksiyonu, hafif üst solunum yolu semptomlarından, yoğun bakım gerektiren ve ölümle sonuçlanan şiddetli ilerleyici solunum yolu yetmezliğine kadar değişen şiddette solunum yolu hastalığına neden olabilmektedir. SARS-CoV-2 pozitif-anlamlı tek zincirli bir grup IV RNA (ssRNA) virüsüdür. ∼30 k baz’dan oluşan genomu insan SARS-CoV ve yarasa CoV-SARS genomlarına oldukça benzerdir. SARS-CoV-2 hücre içine girişi için anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) reseptörüne bağlanır.

      SARS-CoV-2 insanları (HCoV) enfekte ettiği bilinen yedinci koronavirüstür. Bu virüslerden hafif solunum yolu hastalığına neden olma eğiliminde olan dördü, HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 ve HCoV-OC43 endemik ve mevsimseldir. Diğer iki virüs ise daha öldürücü zoonotik Ortadoğu Solunum Yolu Sendromu Koronavirüsü (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu Koronavirüsü 1 (SARS-CoV-1)’dir.

     SARS-CoV-2 teşhis testleri, virüsün kendisini (viral RNA veya antijen) tespit etmeyi veya enfeksiyona karşı insan bağışıklık tepkisini (antikorlar veya diğer biyolojik belirteçler) tespit etmeyi içerebilir. SARS-CoV-2'yi tespit etmek için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından onaylanan ve en yaygın olarak kullanılan moleküler yöntem, gerçek zamanlı ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonudur (RT-qPCR).

     Bio-Speedy® SARS-CoV-2 tespit kitleri nazofarengeal sürüntü (NPS), orofarengeal sürüntü (OPS), bronkoalveolar lavaj (BAL), nazofarengeal aspirat (NPA), balgam, tükürük ve gargara da dahil olmak üzere farklı insan numunelerinde SARS-CoV-2’nin in vitro kalitatif tespiti için kullanılmaktadır.

Bio-Speedy® SARS-CoV-2 tespit kitleri, 30 dakikadan kısa bir sürede tek bir multipleks RT-qPCR reaksiyonunda SARS-CoV-2'yi test ve ayırt eder.


Bio-Speedy SARS CoV-2 Double Gene RT-qPCR

Bio-Speedy SARS-CoV-2 Triple Gene RT-qPCR Kit

Bio-Speedy DIRECT RT-qPCR SARS-CoV-2

Bio-Speedy SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RT-qPCR Tespit Kiti

Video


"Video Yüklenmemiştir"